O nás

Poslanie

BKF CarWash sa špecializuje na vývoj umývacích zariadení od roku 1990 , dávajúc najväčšie úsilie a dôraz na samoobslužné bezdotykové umývanie - technológie ochraňujúce lak. Mnoho rokov skúseností umožňujú spoločnosti produkovať vysoko kvalitné samoobslužné umývacie zariadenia, ktoré dokonale pokrývajú požiadavky automobilového trhu. Naše autoumyvárne majú najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a nízku poruchovosť. Vďaka niekoľkoročnej práci a neustálym inováciám získala naša spoločnosť množstvo zákazníkov. Vrcholom úspechu na poli odborníkov bolo ocenenie Produkt roka 2004 a Produkt roka 2006 ocenené na prestížnych výstavách.

Hlavnými smermi politiky kvality sú:

1. V priebehu troch rokov sa stať lídrom na poľskom trhu s expanziou na nové trhy. A to prostredníctvom týchto cieľov:

 • neustále uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov,
 • zdokonalovanie kvality výstupných výrobkov,
 • rozšírovanie sortimentu,
 • marketingové a propagačné materiály,
 • udržania cenovej hladiny produktov.

2. Zlepšenie podnikových zdrojov prostredníctvom:

 • zlepšovanie kvalifikovanosti zamestnancov,
 • systematické zlepšovanie technickej vybavenosti a pracovných podmienok.

3. Zlepšenie produkcii výrobkov prostredníctvom:

 • používanie materiálov najvyššej kvality,
 • eliminovanie vadných dodávok materiálov a služieb,
 • efektívne moderné riešenia na riadenie výroby,
 • minimalizovanie nezhodností vo výrobnom procese,
 • sledovanie spokojnosti zákazníkov s dodávanými produktami.

4. Zlepšenie servisných služieb prostredníctvom:

 • rozšírenie servisnej siete,
 • optimalizácie času reakcie na nahlásenú poruchu,
 • zlepšenie vybavenosti servisných vozidiel,
 • automatická komplexná kontrola zariadení pri poruche.

5. Nepretržité zlepšovanie Systému Riadenia Kvality:

 • systematický audit vnútorného systému,
 • účinné vykonávanie nápravných a preventívnych činností,
 • aktualizovanie projektových podkladov a dokumentácie systému.
O nás

Na základe vyššie uvedených hlavných smerov politiky kvality, vedenie spoločnosti určuje konkrétne realizačné úlohy pre oblasť kvality v ďalšom plánovacom období, napr. pre ďalšie kalendárne roky. Tieto úlohy sa týkajú najdôležitejších problémov zdokonaľovania kvality vo forme zverejňovaných najvyšším vedením spoločnosti, napr. pri posudzovaní fungovania systému riadenia kvality v priebehu kontroly riadenia systému. Kvalitatívne ciele sú merateľné, ich realizáciu je možné priradiť konkrétnym pracovným miestam a sú kontrolované osobou, zaoberajúcou sa kontrolou kvality , ktorú poverilo vedenie spoločnosti. Vedenie spoločnosti garantuje, že spoločnosť vo svojej činnosti dodržiava právne predpisy a obligatórne normy.

Vedenie spoločnosti deklaruje svoju angažovanosť pri zabezpečovaní vhodných prostriedkov, umožňujúcich realizáciu dohodnutej politiky kvality, ktoré pôsobia na uvedomelosť zamestnancov spoločnosti v otázke potreby a dôležitosti služobných aktivít, ktoré sú v súlade s politikou kvality.

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých zamestnancov k tomu, aby zavádzali politiku kvality na svojich pracoviskách a konali v súlade s platnou služobnou dokumentáciou, vrátane dokumentácie systému riadenia kvality.